Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Dylan Yaj raug lub txim 30 xyoo

Nhia Tou Lor concerns a story he believed is destroying the name of Hmong produced by an American who is living in Luag Prabang, Laos and he is the head of the Luag Prabang Film Festival.

Mloog vajtswv txoj lus ntawm XH. Tshajmoo Hawj nyob ntawm pawg ntseeg Life In Christ Church

Hmoob yuav noj 30 thaum twg tiag nyob Minnesota rau xyoo 2016

Mloog nkauj seb kev ntseeg yexus thiab kev tshaj tawm

Mloog Dr. Blia Cha Lo cov lus qhia peb txawj noj zaub mov thiaj li pab yus luv cev tsis muaj mob,

Mloog nkauj rau sab kev ntseeg yexus

Mloog Pov Lis kev sib tham txog seb kev ntseeg yexus

38 Xyoo lub neej hloov ntawm Pov Lis Vaj.

Comments

 comments