Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Zoo siab tos txais koj los mloog nkauj ua ke

Exclusive with Mee Moua, Hmong first State Senator in the United States

Mloog XH. Tshajmoo Hawj cov lus hu tias - Yawmsij

Mloog Pov Lis kev sib tham txog sab kev ntseeg yexus, hnub no mloog Xh. Tshajmoo Hawj cov lus qhuab qhia tias Cov Ntseeg Uas Ncajncees.

Mloog Pov Lis kev sib tham txog Hmong town market yuav npaj muaj 2 hnub qhib muag khoom rau ntawm txoj kev Como rau hmoob rau 6-25-26-2016 st.paul, mn

Koob tsheej kev lom zem kag dawb 07/01/2016 nyob nroog St. Paul, MN

Mloog Pov Lis kev sib tham txog sab kev ntseeg yexus, Sunday no yog Father's Day muab zaj lus no tso rau peb tau mloog ua ke los ntawm Dr. Nyaj Looj Yaj hu tias IB LEEJ TXIV UAS ZOO KAWG NKAUS

Pej thuam ntsuag xyoob "Special Forces in Laos Memorial Celebration" nco txog Hmoob lub neej yav tas los txog rau hnub no tshwm sim rau lub 06/11/2016.

Mloog Pov Lis kev sib tham nrog rau Sen. Foom Hawj tias tus Pej Thuam nyob MN, ua tiav lawm tiag, yuav qhib rau lub 6-11-2016

Comments

 comments