Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Mloog nkauj seb kev ntseeg yexus thiab kev tshaj tawm

Mloog Dr. Blia Cha Lo cov lus qhia peb txawj noj zaub mov thiaj li pab yus luv cev tsis muaj mob,

Mloog nkauj rau sab kev ntseeg yexus

Mloog Pov Lis kev sib tham txog seb kev ntseeg yexus

38 Xyoo lub neej hloov ntawm Pov Lis Vaj.

Mloog zaj lus qhuab qhia hu tias NPLAIM TAWS NTAWM YUS TXOJ KEV NTSEEG los ntawm xh.Tshajmoo hawj

Pov Lis Talk Show mloog xh ,tshajmoo hawj cov lus qhuab qhia tias ( Nplaim Taws Ntawm Yus Txoj Kev Ntseeg

Zoo siab tos txais koj los mloog nkauj ua ke

Exclusive with Mee Moua, Hmong first State Senator in the United States

Comments

 comments