Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Upcoming Broadcasts

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog kev sib tham seb July 4, nyob MN puas lom zem
Reminder Edit Reminder

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee and Victor talk show, hais txog Hmoob nyob Xeev MN, lub July 4, 2014 hais tias hmoob tuaj coob li cas.

Victor Vaj Insight Show

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thaib kev sib tham los ntawm cov tub hu nkauj rau July 4, 2014 nyob St. Paul, MN

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj los ntawm sab kev ntseeg yexus

The forgotten man Captain Kiatou Vaj. During the war in Laos, Captain Kiatou Vaj led thousands of Hmong fighters to fight in the Sam Neau Province against the enemy and to protect the Radar Controller at Lima Site 85 one of the most... more

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog kev sib tham nrog rau XF.Txawj Pe Vaj thiab Tauj hawj , tuaj Thailand , Laos

Mloog Pov LI kev sib tham los ntawm Soob Leej Vaj lub Ntees nyob nroog Milwaukee, WI

Victor Vaj Insight Show

Paolee Vang, Radio TalkShow, exclusive interviewed a representative from Hmong Heritage Preservation Committee on their next plans against the leaders of Lao Family Foundation and Lao Family Community of Minnesota.

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm tseem ceeb ntawm hmoob nyob xeev MN , HHCM thiab LFFM. Yuav nrhiav kev ncaj ncees rau pej xeem hmoob los ntawm tshiab 30, July 4. rov los ua hmoob tug.

Comments

 comments