• 01:31

  Fokus på veien videre

  in Self Help

  Denne sendingen vil handle om de ulike aspektene av å leve i et samfunn som i økende grad er polarisert og i konflikt med hverandre. Vi tror og oppfatter at forutsigbarhet i livet er underlagt store utfordringer. Samtidig er vi oppmerksomme på at vår identitet som PERSON, Person og levende mann/kvinne kommer til stadighet under andres definasjonsmakt og ikke vår egen. Vi stiller åpne spørsmål om den prosessen det er å bevege seg fra "larve" som lever av miljøet, til "sommerfugl" som lever for miljøet.


  Vi ser behovet for intelligente løsninger som kan løfte samfunnet som en helhet ute av den selvdestruktive formen for kanibalisme vi i dag bedriver i anstrengelser for fred, og over til å gi opp konkurransespillet og bli enig om å leve for hverandre i søken etter selvstendig og kollektiv vtalitet fri for konflikter.


   

 • 00:37

  Er den trygge tilværelsen på ville veier?

  in Self Help

  Bruker vi alt for mye tid, penger og krefter på å oppnå noe vi aldri får? Trygghet er et stort tema for mange mennesker og samfunnets strukturer er enda mer fokusert på trygghet gjennom autorisering, reguleringer, liscenser for å utføre "fag" arbeid, beskyttet yrkes titeler, forsikringssystemer og formelle institusjoner for er skapt for å "ta vare på oss mennesker" - fra helse, til utdanning og militæret - alt sammen for å trygge tilværelsen.  I kveldens program setter vi fokus på hvordan vi vanligvis sikrer oss trygghet. Vi stiller spørsmål om de metodene har noen effekt eller positiv virkning. Istedenfor trygghet i verden ser vi derimot mye frykt, angst og bekymring så vi stiller spørsmål om ikke vi leter etter tryggheten på feil sted, på feil metode og fra feil kilde. Vi belyser hva vi ser som et problem så vel som hvordan vi ser på løsninger.

 • 01:30

  Intoleranse, toleranse, diskriminering og anti-diskriminering

  in Self Help

  Enkelte ord bærer mange meninger, implikasjoner og virkelighetsopplevelser. Ordene vi velger å ha fokus på i dag er en kilde til veldig mange indre konflikter mellom den politiske betydningen og den reale betydningen av ordene. I kveld bruker vi Nyttige minutter på språkets magisk vev av forvirring og kognativ dissonans. Vi håper å skape klarhet og handlekraft der PR formaner til tankeløshet og uansvarlighet som lykkedyr i søken etter neste fiks.
   

 • 01:30

  Avsløringer av illusjoner, frykten og forholdet til sannheten

  in Self Help

  Det sies at det du ikke vet har du ikke vondt av. Vi mener at forholdet er faktisk motsatt, I en tid der avsløringer og såkalt konspirasjonsteorier florerer i det kollektive landskapet er det mange som vegrer seg for å ta inn over seg det de blir presentert med. Fundamentet for livet blir utfordret og det oppstår indre jordskjelv. Dette programmet setter fokus på prosessen som oppstår når illusjoner faller i grus og hvordan du kan ta til deg strategier som fører til mindre fremfor mer stress og spenning i hverdagen.

 • 01:09

  Radio Ahmyo: Grand Mother Circles i Danmark med Louise Svane

  in Spirituality

  Grandmothers (bedstemødre) er symboler på den gamle kvindelige visdom. Den er spirituel og knyttet til Jorden, som er vores allesammens hjem. Grandmother cirklerne er en bevægelse over hele Jorden og viser, at tiden nu er inde til, at den feminine energi manifesterer sig. Dvs. at fokus bevæger sig til opmærksomhed på naturen, vores forbrug af resourcer; kvaliteter som omsorg, kærlighed, intuition og helhed.


  Selv om man kan kalde det en gammel visdom, handler det ikke om at gå tilbage til "de gode gamle dage". Derimod er den særdeles tidssvarende, levende og fremadrettet!


  Vores gæst, Louise Svane, har været med i de danske cirkler i flere år, og hun vil i udsendelsen fortælle om, hvordan møderne i cirklerne foregår, samarbejdet mellem cirklerne, retreats, årstidsceremonier og meget mere.


  Vil du lytte med på awakeningzone.com kan du bruge dette link: http://awakeningzone.com/Episode.aspx?EpisodeID=3071 (kopier, og sæt ind i din browser)

 • 01:30

  Din og andres påtatt ansvar som "mor" eller "far"

  in Self Help

  Denne sendingen setter fokus på begrepet "OMSORG" i en utvidet og praktisk forstand. Vi vil berøre hvordan begrepet brukes også i forhold til STATSMAKTENS real rolle i en filosofisk, praktisk og juridisk forstand. Vi forsøker dermed også å definere begrepet "omsorgssvikt" i forhold til realiteter. Her vil vi bygge bro i mellom den private rollen som foreldre har ovenfor sine barn og den sivile eller offentlige rollen som Staten har ovenfor sine borgere. Her regner vi med å avkle noen antatte sannheter som brukes av folk flest og hvordan disse skaper krull for utfoldelsen av livet som voksen. Vi berører opphavet til begrep som "patriot" som bygges fra ordet "pater" som igjen har sitt opphav fra begrepet "far" - som igjen plasser borgeren i rollen som den som har ønske og behov for en "farsfigur" som tar ansvar.


  Vi håper og tror at programmet kan skape klarhet der det nå råder mye forvirring og uklar tenkning i forhold til oppdragelsesrollen alle foreldre påtar seg når de påtar seg rollen som foreldre og omsorgsmennesker også som "foster foreldre".

 • 01:31

  Endringer i samfunnet, økonomien, miljøet, klima, geologi og energi på Jorden

  in Current Events

  Denne sendingen setter fokus på intensiteten av endring som alle er utsatt på. Kontrastene i samfunnet er økende og mange lurer på hva det vil føre til. Vi forsøker å sette situasjonen i perspektiver som tillater en viss oversikt uten at vi kan påstå å sitte inne med alle detaljene.
   

 • 02:00

  Et alternativt perspektiv på "mental helse"

  in Health

  Jeg kjenner behovet for et program som setter fokus på hva det er som bestemmer kvaliteten av ditt indre og ytre livet sett fra et erfaringsgrunnlag med 25-år med tusenvis av klienter - med så å si hele spektret av mentale og emosjonelle plager. Mitt utgangspunkt i alle disse årene har vært at sinnet - tanker og følelser - alltid er årsaken til kvaliteten av de resultatene vi oppnår. I så måte er det aldri mental sykdom det er snakk om men et bevis på at sinnet fungerer helt perfekt, for å oppnå de resultatene en får.


  Klassisk medisinsk psykiatri og psykologi er program forpliktet til å følge vitenskapens materialistisk premiss som krever at vi tror at hjernen skaper bevissthet og at når hjernen er død, så forsvinner all bevissthet. Empirisk forskning har i mange år motbevist denne påstanden og det betyr at klassiske kilder for informasjon er bygget på fullstendig feilaktige premisser. Deres vitenskap er heller blitt en form for religion.


  Vi lever i en tid der menneskesinnet er utsatt for mange stressende utfordringer der samfunnets tendenser er å føre til en større og større grad av fragmentering, hvilket i seg selv er "schizofreni" per definisjon. Det er derfor ikke rart at de fleste sliter med å finne løsninger når de også blir fortalt at de ikke kan gjøre noe med sine egne tanker og følelser. Det påstår jeg er komplett bedrageri!

 • 01:31

  Guddommelig intervensjon - Frigjøring av folket

  in Self Help

  Divine Intervention - eller Guddommelig intervensjon sies å være den eneste kraften som kan stoppe den galskapen som menneskeheten utsettes for av de korporative kreftene som vil holde menneskeheten som slaver for sin egen underholdning.


  Programmet setter fokus på hvordan løsninger i denne overgangstiden kommer til å spille seg ut.

 • 00:16

  Loslassen: BewusstSeins Training mit Barbara Patterson

  in Spirituality

  Das BewusstSeins Training ist ein Angebot für Dich, jetzt für ein paar Minuten fokussiert bei Dir zu sein, einzutauchen in die Energie die da ist und Lösungen zu kreieren, die Dich auf Deinem Weg weiterbringen.


  Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Loslassen von alten Mustern, die uns nicht mehr dienen. Und mit der Energie, die wir damit freisetzen für uns selbst und unseren Weg. Wenn wir bewusst die Entscheidung treffen etwas loszulassen, schickt uns das Universum ein 'Test-Angebot' damit wir prüfen können, ob wir zu unserer Entscheidung stehen.

  Seelen-Sachen: die Seele sichtbar machen indem wir uns erinnern an das, was wir bereits wissen.

  http://www.barbarapatterson.de
  http://www.facebook.com/SeelenSachen

 • 01:05

  LemonGold - Vejen til et sprudlende samfund

  in Spirituality

  Sociale medier kan både fængsle og frisætte opmærksomheden. I Danmark er vi godt på vej med et open source system som giver brugerne adgang til nemt at opbygge deres egne community-baserede websites og lokationsbaserede apps. Ved at byggeklodserne er selvorganiserende, dvs. uden nogen central styring/server, samt at alt er gratis tilgængeligt, opbygges en stabil platform, som organiserer opmærksomhed, ressourcer og events for brugerne.


  De to første produkter som er undervejs er SproutOUT og LemonGold, hhv. et community for iværksættere, som giver fokus til lokale idéer og et socialt medie, som omsætter lokalområdets kollektive intelligens til de konkrete events, der er behov for.


  LemonGold kan desuden bruges som et træningsredskab til at slippe gamle tankemønstre og sige ja til nye via et real-life rollespil som udfoldes.


  Johan Tino snakker i udsendelsen også ud fra et diagram, som du kan se her: http://amaram.dk/html/lemon_gold.html
   

Join Host Live Chats

There are no live chats in progress

From the BTR Blog