HmongNow Radio

HmongNow Radio

×  

Follow This Show

If you liked this show, you should follow HmongNow Radio.

HmongNow Radio - Education Talkshow

  Broadcast in Education

Call in to speak with the host

HmongNow Radio is hosting an education talkshow every Tuesday from 10 pm to 10:30 pm.  Basically, asking students in elementary school, middle school, high school and college question about their daily life at school.  Also, we will have a special guest who is a Hmong professor at the University of Minnesota on the talkshow to explain some of his research and concerns about our Hmong students in education.  Looking forward meeting all of you.

Hmong Radio yuav ua ib lub xov tooj cua tham txog kev kawm ntaub kawm ntawv nyob teb chaw no. Yuav muaj sib tham hnub tuesdays thaum 10 moo ntsuas ntuj txog rau 10:30.  Cov nov peb ua los rau peb tej menyuam kawm ntawv hnoob kindergarden txog rau hnoob 12 thiab cov mus ntawm college thiab noog lawv txog kev kawm ntawv mus zoo li cas.  Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog peb yauv muaj ib tug qhua tseem ceeb tuaj nrog peb tham.  Tus qhua no nws yog ib tug xib hwm qhia ntawv rau lub tsev kawm ntawv University of Minnesota. Nws yuav tuaj ib zaug ib hli tuaj nrog peb tham.  Vam tias yuav sib nej sawv daws!

Tags:
Hmong
Hmong Radio
HmongNow
Hmoob
Xov Tooj Cua
h:357643
s:3713871
archived

Comments

 comments