BlogTalkRadio uses cookies. By using our services, you're agreeing to our Cookies Policy. Got it

Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

EQ Voices

EQ Voices

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
En serie med programmer til den norske befolkningen om evolusjonsprosessen som alle er utsatt for i miljøet, samfunnet og seg selv. Løsningsoriente diskusjoner med en stor bredde av innhold som er relevant, meningsfulle og gjennomførbare. Hoved radiovertene er Ken Kjeldsen og Mike Cechanowicz med og uten gjester.

On-Demand Episodes

The fine art of communication has always relied heavily on myths, fables and metaphor as a method of saying things indirectly. This is known as multi-level communication. Its complicated. Conscious awareness about these little... more

Kunstnere i kommunikasjon har alltid tatt I bruk myter, fable og metafor som en metode å si ting på en indirekte mate. Dette er kjent som ?multi-nivå? kommunikasjon. Det er komplisert. Bevisst oppmerksomhet... more

Is responsibility a libility or an asset? Does responsibility give authority or should those issues be separate? Where do your boarders begin and end? Gary Zukav wrote in his book, The Seat of the Soul, that "Responsibility was for most people... more

Er ansvar en ressurs eller et sjansespill? Hvem har ansvar for hva og hvor går grensene... egentlig? I boken "Sjelens Håndbok" av Gary Zukav, skriver han at folk flest tenker på "ansvar" som å bli tatt på... more

Command, control, monitoring, surveillance, intelligence, public relations, justice, enforcement, laws, rules, regulations, and social norms are all intimate parts of our social structures. They are also very expensive and none of them... more

Samarbeid og konkurranse er to motsetninger. Konkurranse kan ikke konkurrere med seg selv alene. Konkurranse krever organisering og det krever samarbeid. Konkurranse kan bare overleve så lenge det er tilstrekkelig samarbeid.... more

The Surveillance Society and the decline of Human Concordance. In a world in which paranoia has always maintained a special place in the artificial paradigms of command and control, this age is awakening a new and overpowering... more

Today we have a virutal computer reality with little awareness of its effects on our psyche, but what about all the other illusions that we take for granted? We are mesmerized by flatscreens, flashy advertising and promise of "satifsfaction" -... more

Har vi blitt så vant til teknologien som et hjelpemiddel at vi har blitt hjelpeløse på veien? Flere og flere mennesker lever sine liv i en virtuell virkelighet særlig med inntog av mobiltelefoner, Iphones, Ipads, og... more

?New Age? is just a word to illustrate a concept – a change in the basic parameters for humanity – a higher level of evolution far beyond the concepts of Darwin. This show will cover the full circle of evidence that points in... more
Show Extras

Comments

 comments