BlogTalkRadio uses cookies. By using our services, you're agreeing to our Cookies Policy. Got it

Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

EQ Voices

EQ Voices

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
En serie med programmer til den norske befolkningen om evolusjonsprosessen som alle er utsatt for i miljøet, samfunnet og seg selv. Løsningsoriente diskusjoner med en stor bredde av innhold som er relevant, meningsfulle og gjennomførbare. Hoved radiovertene er Ken Kjeldsen og Mike Cechanowicz med og uten gjester.

On-Demand Episodes

Norske sendinger starter opp igjen etter sommeren. I kevld vil vi snakke om situasjonen slik vi ser den i dag, vi gir en oppsummering av hva vi har gjort hittil og veien vi akter å gå fremover med større endringer og... more

This race is in a constant frenetic state of semiconsciousness, feeding and farming off of one another - personally, professionally and - oh your job. Do you want to know the truth, or do you want to go right into the mousetrap?

Previous shows have introduced solutions that promote the realization of human potential. From our perspectives, these conditions seem strangely similar to what is understood as paradism, as represented by its founder Jarel. Jarel is... more

Today we will be talking about those millions of souls born on this Earth with an agenda to increase the level of self-awareness for the rest of humanity. They go by many lables: Wanderers, Star-Children, Indigo Children... With us today is... more

Today's show will be about the weaknesses of rational thinking for dealing with challenges when everything is connected to something else. The paradigm of the modern rational society is dying before our eyes. Clinging to rational solutions to... more

Menneskets forsøk på ensidig rasjonell tenkning som kilde til universets sannheter har lykkes med å skape et fullstendig fragmentert sosial arkitektur med like fragmenterte sosiale normer. Denne... more

Codependency happens when relationships are based on mutual dependency in roles of dependent helping and helplessness. The circle of dependency might seem like ?love? at first sight but as time passes both wear down each other as... more

Medavhengighet eller co-dependency oppstår når et forhold er basert på gjensidig avhengighet der den ene oppstår som ?hjelper? for den andre som oppstår som ?hjulpet?. Det viser seg at ?hjelperen? i... more

Things are slowly beginning to be noticed on a large scale all over the planet as we transition into a "new cycle of time". An old world order will be replaced by a new world order - but what is that really? There are many variations of ideas... more

En ny verdensfilosofi tar form og er tydeligere enn noen gang tidligere i vårt gøobale samfunn. Dette er hva vi ser manifestere seg blandt alle verdens mennesker. En ny bevissthet og energi som det lenge har vært snakket om... more
Show Extras

Comments

 comments