BlogTalkRadio uses cookies. By using our services, you're agreeing to our Cookies Policy. Got it

Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

EQ Voices

EQ Voices

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
En serie med programmer til den norske befolkningen om evolusjonsprosessen som alle er utsatt for i miljøet, samfunnet og seg selv. Løsningsoriente diskusjoner med en stor bredde av innhold som er relevant, meningsfulle og gjennomførbare. Hoved radiovertene er Ken Kjeldsen og Mike Cechanowicz med og uten gjester.

On-Demand Episodes

Ingenting i livet synes å være slik som det var "før i tiden". "Normal" har tatt ferie og noe stort og ukjent nærmer seg med stormskritt. I kveld snakker vi om perspektiver, forutsigbarhet, og betydningen av å ha... more

Det er ingen lett eller enkel oppgae for den enkelte å gøre seg selvstendig i forhold til systemet vi kaller "Matrixen". Overspesialisering i samfunnet gjør at mange ikke har de mest grunnleggende ferdigheter... more

Et universelt rettsprinsipp om respekt for fri vilje er et svært tåkelagt tema i et miljø der alle kreftene forsøker å manipulere informasjon og oppmerksomhet slik at du helst velger det noen andre vil at du... more

Maxims of law - Når et prinsipp har blitt utøvet lenge og blitt universellt kjent at den er erkjjent som en "maxim", er den en obligatorisk del av loven. Kjennskap til "maxims of Law" gjør det mulig å ha et... more

Denne sendingen setter fokus på begrepet "OMSORG" i en utvidet og praktisk forstand. Vi vil berøre hvordan begrepet brukes også i forhold til STATSMAKTENS real rolle i en filosofisk, praktisk og juridisk... more

Denne sendingen setter fokus på intensiteten av endring som alle er utsatt på. Kontrastene i samfunnet er økende og mange lurer på hva det vil føre til. Vi forsøker å sette situasjonen i... more

Jeg kjenner behovet for et program som setter fokus på hva det er som bestemmer kvaliteten av ditt indre og ytre livet sett fra et erfaringsgrunnlag med 25-år med tusenvis av klienter - med så å si hele spektret av... more

Vi retter søkelyset på livets agenda og hvordan du, jeg og vi sammen kan finne svar på den spirituelle og fysiske bevissthet. Hvordan ha kontakt med begge"verdner" for et liv i eksistensiell vitalitet og glede. Det er slik... more

De fleste mennesker har begynt å forstå at noe er alvorlig galt med samfunnet, men de er ute av stand til å sette fingeren på dets årsak og langt mindre se inn i fremtiden for å forstå hvilken... more

You are most likely aware that there is something seriously wrong with the world in which you live. Not only are our infrastructures proving themselves to be unsustainable at all levels, we have a system of corporations of all sizes that... more
Show Extras

Comments

 comments