Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

EQ Voices

EQ Voices

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
En serie med programmer til den norske befolkningen om evolusjonsprosessen som alle er utsatt for i miljøet, samfunnet og seg selv. Løsningsoriente diskusjoner med en stor bredde av innhold som er relevant, meningsfulle og gjennomførbare. Hoved radiovertene er Ken Kjeldsen og Mike Cechanowicz med og uten gjester.

On-Demand Episodes

"New Age", "Bevissthetsskifte", "dommedag", "klima endringer", "ascension", og mange andre begrep brukes for å beskrive en ny syklus av tid vi går inn i. Vi har lagd en liste av over 20 uavhengig kilder som peker i retning av at... more

The mounting global realization of gross manipulation of humanity concerning certain important issues is growing by the day. This is creating an enormous emotional "pressure" that is certainly felt - but not broadcast on main stream... more

Language is a powerful tool of influence over human behavior. It can be used to abuse or enrich your body, thoughts, feelings and actions. Research studies show that only a small fraction of the total communication between people is actually... more

Fagfolk er enig om at bare syv prosent av all kommunikasjon bæres gjennom språk og ord. Likevel lever vi et samfunn som er fullstendig regulert gjennom ord. Bakom ordene ligger tanker, følelser og handlinger som er... more

Høyere selvbevissthet er ikke en del av den anerkjente psykologiske modellen selv i moderne tid. Likevel er det tusenvis av dokumenterte erfaringer som beviser at "noe" ekstra er tilstede og tilbyr de mest fortryllende... more

Higher self-awareness is not a part of the recognized psychology model for human consciousness – even in modern times. Still, there are thousands of documented experiences that prove that ?something? extra is there…... more

Very few people know who runs the Bank of International Settlements. Its an institution, run by an international board or council - however it is lawfully owned by one man - Mr. Adnan Sakli. Thats a legal fact. Sakli is different. He is not... more

På lørdag i påsken hadde jeg en 70 min. lang samtale med eieren av the Bank of International Settlements - Adnan Sakli. I samtalen utdyper han hvordan betydningsfulle deler av verdens økonomisk fundament er... more

We have Len Histon visiting Norway at this time so this show will be devoted to the Wizzdom game that he has created. Len has been a guest on the show before and we hope to get deeper into the essence of the game, how its played,... more

Dette programmet er viet Len Histons Visdom Spill. Han er på besøk hos for å introdusere spillet til interesserte i Norge. Fordi vi er midt i påsketiden og vi ikke har fått større... more
Show Extras

Comments

 comments