Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

 • 02:00

  Har "Livets Håndbok" svarene på Psykologiens største gåter?

  in Psychology

  Livets håndbok ble gitt ut i 2007 av Kolofon forlag og tjener som hoved verket i en serie med tre bøker om bevissthet, samfunnet og livet. I dette programmet vil Ken Kjeldsen være den som stiller spøramål til Mike om bokens forhistorie, hvordan det ble til, om innholdet og dens relevans til den nye energien og samfunnsendringer som er på vei. Vi snakker også en del om de ulike modellene som brukes innen psykologi og psykiatri . og om hvordan Livets Håndbok løfter vitenskapen noen lysår inn i fremtiden.

 • 01:30

  Om å leve med uforutsigbarhet, flytende grenser og forvirring i overgangstider

  in Self Help

  Ingenting i livet synes å være slik som det var "før i tiden". "Normal" har tatt ferie og noe stort og ukjent nærmer seg med stormskritt. I kveld snakker vi om perspektiver, forutsigbarhet, og betydningen av å ha finslipte intuisjoner når du trenger de mest. Vi forsøker å snakke om mønstre i tenkning, atferd og følelser som spiller en viktig rolle i din evne til å lykkes med de utfordringer du måtte ha foran deg.

 • 01:30

  Utviklingen av intime forhold - i glede og smerte

  in Self Help

  Kveldens program tar for seg et filosofisk og praktisk tilnærming til begrepet "intime forhold" på godt og vondt. Vi vil berøre de mønstre alle kjenner til i våre forsøk på å skape harmoni og vitalitet på alle nivåer av livet - i relasjonen til seg selv, andre i kjærlighetsforhold, familie, arbeidet, samfunnet, statsmakten... hvordan individets egen utviklingsvei preger disse nivåer av forhold og kvalitetene av resultater disse gir oss.


  Vi forsøker å vise hvordan og hvorfor det aldri er enkle svar eller faste løsninger som gjelder for alle, men heller hvordan vi kan forstå disse mønstre i forhold til våre individuelle utviklingsveier fra forvirring til klarhet...fra avhengighet til selvstendighet.

 • 02:00

  Livets skole - Den avgjørende prøven i din livstid

  in Current Events

  Menneskeheten er i dag gjenstand for en enorm stress-test, eksamen som avgjør sjelens utviklingsnivå i en utvidet evolusjonær forstand. Utfordringene vi alle gjennomgår i denne tiden er ikke tilfeldig og de markerer en stor avslutning på en regelmessig tidssyklus på Jorden. I dette programmet diskuterer vi kontrastene mellom de begrensningene vi alle opplever i våre liv og hva meningen er med disse. Vi konfronterer informasjonen vi har om døden og dens essens med informasjonen vi har om livet og dens ytre rammene for å gi mening der mange opplever kaos og fortvilelse.

 • 02:00

  En verden i transformasjon, synlig for alle

  in Self Help

  En ny verdensfilosofi tar form og er tydeligere enn noen gang tidligere i vårt gøobale samfunn. Dette er hva vi ser manifestere seg blandt alle verdens mennesker. En ny bevissthet og energi som det lenge har vært snakket om viser seg tydeligere og er åpenbart forståelig for større deler av menneskeheten. Programmet i denne sendingen vil trekke fram flere eksempler på den endringen menneskeheten opplever starten på for den kommende evolusjon i forståelsen av eksistens og bevissthet.
  Vi forsøker å gjøre det lett for deg å forstå hva det er som er essensielt og vesentlig opp i en hel del støy og propaganda som skaper forvirring.

 • 01:30

  VITALITET - Forbi politikk og inn i klarhet

  in Politics

  Dette programmet vil bli noe annerledes enn mange sendt hittil - Om du sitter fortsatt på gjerdet, vil jeg be deg komme ned og begynne å aktivisere deg. Vi har ikke tid å miste mens verdens politisk agenda ser ut til å være på en sikker kurs mot selvutslettelse i forirring og politiske teorier som er fullstendig fragmenterte. Er du lei av politikk? Er du lei av løgner og propaganda? Vil du ha en handlingsplan som DU kan ta i bruk? Da har du noe å se frem til.
   

 • 02:01

  Ansvar og Grenser

  in Self Help

  Er ansvar en ressurs eller et sjansespill? Hvem har ansvar for hva og hvor går grensene... egentlig?
  I boken "Sjelens Håndbok" av Gary Zukav, skriver han at folk flest tenker på "ansvar" som å bli tatt på fersken med buksa nede. Følgelig er det noe vi helst vil slippe. Samtidig er det slik i livet at mulighet, myndighet og ansvar henger alltid sammen i virkeligheten. 
  Derfor har mange mennesker et veldig delt forhold til begrepet "ansvar". Ikke bare er den definert på en utilstrekkelig måte - grensene for ansvar er ofte like tåkelagt.
  Vi påpeker  forskjellene mellom hva "regelverket" sier eller impliserer og hva virkeligheten faktisk forteller oss. Vi forsøker å gjøre tydelig det som ofte er tåkelagt når det gjelder "personlig ansvar", "sosial ansvar" og "miljø ansvar". Det burde dekke det meste i livet.
  Om du er usikker selv på omfanget av ditt og andres ansvar - håper vi å kunne tilby tanker som fremmer klarhet, grensesetting og handlekraft.

 • 01:26

  Den døende rasjonelle virkeligheten

  in Self Help

  Menneskets forsøk på ensidig rasjonell tenkning som kilde til universets sannheter har lykkes med å skape et fullstendig fragmentert sosial arkitektur med like fragmenterte sosiale normer. Denne virkelighetsoppfatningen er i ferd med å gå ut på dato som følge av dens egen urimelighet.
  I kveld snakker vi om og rundt ”rasjonelle tanker” og rasjonell tenkning” – fra et perspektiv der dens svakheter så vel som fordeler kommer i fokus. De færreste forbinder rasjonell tenkning med sneversyn - etter dette vil kanskje enkelte skifte mening.
   

 • 02:01

  Er folkesjelen basert på samarbeid eller konkurranser?

  in Politics

  Samarbeid og konkurranse er to motsetninger. Konkurranse kan ikke konkurrere med seg selv alene. Konkurranse krever organisering og det krever samarbeid. Konkurranse kan bare overleve så lenge det er tilstrekkelig samarbeid.
  Men samarbeid trives veldig godt uten konkurranse.
  Vi stiller spørsmål om vi utsetter oss selv for uløselig problemer i livet så lenge vi blander disse elementene sammen. Vi stiller spørsmålet, ”Hva er Naturlig”? Hva vil vi ende opp med?

 • 02:01

  Indikasjoner for en ny tid for menneskeheten

  in Self Help

  "New Age", "Bevissthetsskifte", "dommedag", "klima endringer", "ascension", og mange andre begrep brukes for å beskrive en ny syklus av tid vi går inn i. Vi har lagd en liste av over 20 uavhengig kilder som peker i retning av at vi lever i veldig spennende tider. Vi bruker dette programmet til å gå gjennom denne evidensen, på en overfladisk måte - bare for å gjøre lytteren kjent med hvor stor omfanget av materie som faktisk finnes.
  Vi snakker om mennets evolusjonær utvikling i perspektiv av disse hendelsene - og hva det betyr i praksis.

 • 02:00

  Brua over opprørt farvann-Samfunnet og Jorden

  in Self Help

  Denne serien tar for seg hvordan de fundamentale strukturene i samfunnet er skapt til å mangfoldiggjøre personlig og sosial fragmentering, isolasjon, separasjon, konkurranse, frustrasjon, slit og endelig selvutslettelse. Disse samme strukturene preger alle mennesker på et personlig plan men med unike grader av fragmentering eller helhet alt ettersom hvor oppmerksom en har blitt på problemer i samfunnet i dag.
  Som regel, desto større forutgående smerte, desto mer selv og sosial innsikt hvis det ikke helt har tatt knekken på en. Det er kanskje hva som det menes med at de ”myke skal arve Jorden”.
  Også i denne serien vil jeg dele de prinsippene og strukturene som vil måtte gjelde før eller senere i fremtiden om du vil forbi det "normale". Innholdet vil bli bestemt av befolkningen i det landet som gjelder – den globale malen vil være den samme. Jeg har hatt anledningen til å bli relativ godt kjent med den personen som har det formelle juridiske ansvaret for endelig beslutninger i Bank of International Settlements-BIS. Også flere andre nordmenn jeg kjenner har gjort det samme på hver sin unik måte.
  Gjennom hans personlig innsikter har jeg fått en nokså intens oppgradering på innside innsikt som har vært lagt utenfor omfanget av det jeg visste før. På det viset har jeg kommet langt forbi det du ellers kan få av pålitelig ”nyheter” gjennom annen media. Det er viktig for denne overgangen at sannheten blir kjent slik at folket kan respondere på en lovlydig måte fremover i den største av endringer som noen ganger har skjedd.