Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

 • 01:30

  Om å leve med uforutsigbarhet, flytende grenser og forvirring i overgangstider

  in Self Help

  Ingenting i livet synes å være slik som det var "før i tiden". "Normal" har tatt ferie og noe stort og ukjent nærmer seg med stormskritt. I kveld snakker vi om perspektiver, forutsigbarhet, og betydningen av å ha finslipte intuisjoner når du trenger de mest. Vi forsøker å snakke om mønstre i tenkning, atferd og følelser som spiller en viktig rolle i din evne til å lykkes med de utfordringer du måtte ha foran deg.

 • 01:31

  Endringer i samfunnet, økonomien, miljøet, klima, geologi og energi på Jorden

  in Current Events

  Denne sendingen setter fokus på intensiteten av endring som alle er utsatt på. Kontrastene i samfunnet er økende og mange lurer på hva det vil føre til. Vi forsøker å sette situasjonen i perspektiver som tillater en viss oversikt uten at vi kan påstå å sitte inne med alle detaljene.
   

 • 02:00

  Brua over opprørt farvann-Samfunnet og Jorden

  in Self Help

  Denne serien tar for seg hvordan de fundamentale strukturene i samfunnet er skapt til å mangfoldiggjøre personlig og sosial fragmentering, isolasjon, separasjon, konkurranse, frustrasjon, slit og endelig selvutslettelse. Disse samme strukturene preger alle mennesker på et personlig plan men med unike grader av fragmentering eller helhet alt ettersom hvor oppmerksom en har blitt på problemer i samfunnet i dag.
  Som regel, desto større forutgående smerte, desto mer selv og sosial innsikt hvis det ikke helt har tatt knekken på en. Det er kanskje hva som det menes med at de ”myke skal arve Jorden”.
  Også i denne serien vil jeg dele de prinsippene og strukturene som vil måtte gjelde før eller senere i fremtiden om du vil forbi det "normale". Innholdet vil bli bestemt av befolkningen i det landet som gjelder – den globale malen vil være den samme. Jeg har hatt anledningen til å bli relativ godt kjent med den personen som har det formelle juridiske ansvaret for endelig beslutninger i Bank of International Settlements-BIS. Også flere andre nordmenn jeg kjenner har gjort det samme på hver sin unik måte.
  Gjennom hans personlig innsikter har jeg fått en nokså intens oppgradering på innside innsikt som har vært lagt utenfor omfanget av det jeg visste før. På det viset har jeg kommet langt forbi det du ellers kan få av pålitelig ”nyheter” gjennom annen media. Det er viktig for denne overgangen at sannheten blir kjent slik at folket kan respondere på en lovlydig måte fremover i den største av endringer som noen ganger har skjedd.

 • 02:15

  Verdensøkonomien og løsninger - fra BIS-perspektivet

  in Current Events

  På lørdag i påsken hadde jeg en 70 min. lang samtale med eieren av the Bank of International Settlements - Adnan Sakli. I samtalen utdyper han hvordan betydningsfulle deler av verdens økonomisk fundament er bygget på traffiking av narkotika, mennesker, barn, våpen, kroppsdeler og penger.
  Traffiking av penger blir en form for pyramide spill på verdipapirer som alltid har en eier som ligger bak, selv om vedkommende ikke deltar i spillet. Når den opprinnelig eier krever penger tilbake, går alle konkurs da det aldri er nok penger i systemet for å dekke fantasi renter som legges til.
  Summen av det eksisterende økonomisk kasino drift er konkurs for kasino spillere, men ikke folket som ikke har deltatt i galskapen. Det moralske ansvaret ligger på de som har deltatt ikke hos folket.
  Bakom kollapsen og konkursen av mange - også gode bedrifter, og gode mennesker er slutten på en Feudal styresett som har sikret elendigheten gjennom å systematisk forlede det store fleretallet med religiøs dogma som er i motsatt retning til det opprinnelig budskapet - så vel som vitenskap, kapret av mangel på integritet i en økonomisk klemme.
  Adnan Sakli beskriver en verden som er ulykkelig, forurenset og forledet vekk fra sannheten. På  grunn av sin posisjon ser han det som hans ansvar å sørge for at et nytt system med rettferd finner sted fortest mulig.
  Det vil også frigjøre teknologi som hjelper oss løse de enorme miljø og helse problemene som plager oss alle på grunn av et forgiftet miljø - skapt av kulturell grådighet og uforstand. Det er rom for spørsmål og diskusjoner etter hoved innlegget.
  Dette er absolutt et spesiell program. Vi inviterer lyttere som har noe de ønsker å si - om å bidra.
   

 • 02:12

  Om å gjøre verdenen til et bedre sted for alle

  in Self Help

  Mange mennesker vil ha samfunnsendringer men de er ikke helt sikker på hvordan de skal få det til... Problemene for mange virker overveldende og alene er man så liten.
  Det norske samfunnet plages åpenbart med flere lag av årsaker til at mange føler at de bruker mesteparten av livet på å leve gjennom motstand i mange former. Er det et parti problem? Er det et fiosofisk problem? Har vi riktig fokus på det som egentlig teller i livet?
  Det er særlig vesentlig for de som driver næringsvirksomhet på egen hånd eller med flere. Hva er egentlig etisk hva bør en si nei til og hva er egentlig viktig å støtte på sikt? Hvordan kan du best ivareta din faglig og personlig integritet på arbeidsplassen?
  I dag er det mange som er utsatt for å miste sin arbeidsplass og dermed sin kilde til bærekraftig økonomisk inntekt. Er jobben viktigere enn hva du må gjøre for å beholde den? Hvilken alternativer har du å velge mellom?
  Disse og mange andre spørsmål ønsker vi å ta frem - i diskusjons form. Vi finner ikke det riktig å alltid gi fasit svar men heller tilby forskjellige vinklinger slik at du kan tenke selv hva som er riktig for deg.
   

 • 01:26

  Den døende rasjonelle virkeligheten

  in Self Help

  Menneskets forsøk på ensidig rasjonell tenkning som kilde til universets sannheter har lykkes med å skape et fullstendig fragmentert sosial arkitektur med like fragmenterte sosiale normer. Denne virkelighetsoppfatningen er i ferd med å gå ut på dato som følge av dens egen urimelighet.
  I kveld snakker vi om og rundt ”rasjonelle tanker” og rasjonell tenkning” – fra et perspektiv der dens svakheter så vel som fordeler kommer i fokus. De færreste forbinder rasjonell tenkning med sneversyn - etter dette vil kanskje enkelte skifte mening.
   

 • 02:00

  En verden i transformasjon, synlig for alle

  in Self Help

  En ny verdensfilosofi tar form og er tydeligere enn noen gang tidligere i vårt gøobale samfunn. Dette er hva vi ser manifestere seg blandt alle verdens mennesker. En ny bevissthet og energi som det lenge har vært snakket om viser seg tydeligere og er åpenbart forståelig for større deler av menneskeheten. Programmet i denne sendingen vil trekke fram flere eksempler på den endringen menneskeheten opplever starten på for den kommende evolusjon i forståelsen av eksistens og bevissthet.
  Vi forsøker å gjøre det lett for deg å forstå hva det er som er essensielt og vesentlig opp i en hel del støy og propaganda som skaper forvirring.

 • 02:01

  Ansvar og Grenser

  in Self Help

  Er ansvar en ressurs eller et sjansespill? Hvem har ansvar for hva og hvor går grensene... egentlig?
  I boken "Sjelens Håndbok" av Gary Zukav, skriver han at folk flest tenker på "ansvar" som å bli tatt på fersken med buksa nede. Følgelig er det noe vi helst vil slippe. Samtidig er det slik i livet at mulighet, myndighet og ansvar henger alltid sammen i virkeligheten. 
  Derfor har mange mennesker et veldig delt forhold til begrepet "ansvar". Ikke bare er den definert på en utilstrekkelig måte - grensene for ansvar er ofte like tåkelagt.
  Vi påpeker  forskjellene mellom hva "regelverket" sier eller impliserer og hva virkeligheten faktisk forteller oss. Vi forsøker å gjøre tydelig det som ofte er tåkelagt når det gjelder "personlig ansvar", "sosial ansvar" og "miljø ansvar". Det burde dekke det meste i livet.
  Om du er usikker selv på omfanget av ditt og andres ansvar - håper vi å kunne tilby tanker som fremmer klarhet, grensesetting og handlekraft.

 • 02:01

  Er folkesjelen basert på samarbeid eller konkurranser?

  in Politics

  Samarbeid og konkurranse er to motsetninger. Konkurranse kan ikke konkurrere med seg selv alene. Konkurranse krever organisering og det krever samarbeid. Konkurranse kan bare overleve så lenge det er tilstrekkelig samarbeid.
  Men samarbeid trives veldig godt uten konkurranse.
  Vi stiller spørsmål om vi utsetter oss selv for uløselig problemer i livet så lenge vi blander disse elementene sammen. Vi stiller spørsmålet, ”Hva er Naturlig”? Hva vil vi ende opp med?

 • 02:01

  Indikasjoner for en ny tid for menneskeheten

  in Self Help

  "New Age", "Bevissthetsskifte", "dommedag", "klima endringer", "ascension", og mange andre begrep brukes for å beskrive en ny syklus av tid vi går inn i. Vi har lagd en liste av over 20 uavhengig kilder som peker i retning av at vi lever i veldig spennende tider. Vi bruker dette programmet til å gå gjennom denne evidensen, på en overfladisk måte - bare for å gjøre lytteren kjent med hvor stor omfanget av materie som faktisk finnes.
  Vi snakker om mennets evolusjonær utvikling i perspektiv av disse hendelsene - og hva det betyr i praksis.

 • 02:27

  The Bridge Over Troubled Waters

  in Self Help

  Dette programmet vil inneholde informasjon tilpasset for de som ikke er komfortabel med engelsk.


  Jeg ser som en viktig del av en større oppgave – å delta med å knytte sammen individer, grupper med individer, ulike legninger, alder, politiske partier, interesse grupper av alle slag og alle yrker, raser, religioner, kulturer og nasjoner til ett – som er i stand til å forholde seg til hverandre på en ny og annerledes måte.


  Jeg bærer et budskap om en ny tidssyklus for menneskeheten – en tid som er veldig annerledes enn alt som tidligere har vært. Det budskapet er så omfattende, omfangsrik og omseggripende at det kommer til å kreve en del strekking for de fleste. Det er frivillig om du vil følge med.


  I en serie med budskap som jeg regner med vil til slutt finne sted i offentlig media, vil jeg forsøk å bygge et fundament for at det norske folket kan begynne å skifte kurs – for å ta i mot det nye. Det er et stort behov for alle å ta inn over seg betydningen av de konfliktene som synes så uløselig i samfunnet - så lenge vi fortsetter å tenke innenfor en boks med begrensninger, illusjoner, vrangforestillinger, tro, antagelser og låst skepsis.  


  Du er herved invitert til å delta i en tsunami av positiv endringer for alle som ser seg tjent med å delta – opp til et høyere nivå av menneskelig prestasjon – fra det ordinære til det ekstraordinære.