Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

 • 01:59

  Norge inn i hvilken fremtid?

  in National

  Den norske Statsministeren går inn for å vende døve ører til folket i forhold til EU, innvandringspolitikk, deltakelse i krig, deltakelse i korporative allianser, klima endringer, så vel som investerings filosofien for Norske folket. Hva betyr det for folket og hvordan skal vi forstå agendaen som måtte ligge bak dette tillittsbruddet mellom folket og statsmakten? I dag står den norske statsmakten med blind tillitt til Amerikansk ledet politikk som åpenbart har gått seg fullstendig vil uten et moralsk kompass for atferd. Kan dette ende bra eller er vi på kurs mot stupet?


  I kveldens sending snakker vi om ulike synspunkter i det politiske landskapet og  konsekvensere som synes å skape utfordringer nå og i den nærmeste fremtiden for det vi kaller "norske tradisjoner".

 • 00:59

  Er du bevidst om dine relationers indvirkning på din bevidsthed?

  in Lifestyle

  Ved dit første møde med et menneske, har de allerede dannet sig en mening om dig, inden du åbner munden. En mening om hvem du er, hvorfor, hvad og hvordan. Og hvor ofte har du ladet disse holdninger forme jeres forhold?  


  Hvor ofte har du dømt dig selv ud fra disse holdninger og tanker andre har om dig? 


  Hvor ofte er din bevidsthed blevet affejret som ikke sandt, enten fordi andre ikke havde samme bevidsthed eller fordi de ville skjule det for dig? Hvor tit har du gjort dig selv forkert og dømt dig selv for at være dum? 


  Er det nu tid til at bryde ud af dette mønster? At skabe dit liv og tillade dig selv at være fuld ud bevidst om andres holdninger til og om dig, uden at købe ind i det som sandheden?


  Hvad hvis du begyndte at stole på din bevidsthed og på det som du ved, uanset hvad dine omgivelser siger og mener? Hvor meget letter vil du have det med at være i relationerne?

 • 00:59

  Forstå din teenager! Gæst Eva Dalhof

  in Lifestyle

  - Lyden er ikke i top i denne udgave af Cafe Consciousness, vi var uheldige at underboen syntes at deres lejlighed skulle rives ned midt i det hele. Håber alligevel at du vil give dig tid til at lytte med, da dette show var udover fantastsik. Det var rent ud sagt fænomenalt.


  Hvordan ville vores forhold være til vores teen, hvis vi ikke havde nogen ideer om hvad en TEENAGER er og ikke er, hvad de kan og ikke kan? 


  Hvad hvis du kunne slippe dine bekymringer? Ville du så være en god forælder? 
  Hvad hvis vi kunne en helt ny måde at være sammen med vores TEEN, som ville åbne op for helt nye muligheder?
   

 • 01:23

  The Story About King Josiah--The Obedient King

  in Christianity

  The story of King Josiah is an intime message how the world could use more leaders like King Josiah.  His heart never strayed away from God even when he was faced to look at all the evil actions of his father.  King Josiah's story is an impressive one to encourage us how important the Word of God is and follow the laws and commands.  Obedience to God and His commands are important for anyone to live successfully through this life on the way to eternity.


  I still have prayer for people that are in unity with this ministry.

 • 03:32

  Healing at the Speed of Sound on Recovery Now with Kim Justus

  in Health

  Alex Doman is founder and CEO of Advanced Brain Technologies, founder of Sleep Genius, and bestselling co-author of Healing at the Speed of Sound®.


  The third generation in a family of pioneers in the field of child and human brain development and rehabilitation, Alex has focused his career on sound, music, and technology and their capacity to improve brain health and performance.  His production credits include; co-producer of Music for Healing at the Speed of Sound™, Music for Babies™, and inTime™; executive producer, creator, or collaborator on numerous other music projects, products, and technologies including; Spatial Surround®, Sound Health®, Music for the Mind™, BrainBuilder®, The Listening Program®, Waves™ multi-sensory audio system, TLP Online, and Sleep Genius mobile apps. See alexdoman.com or advancedbrain.com


  This show is a gathering place for anyone seeking recovery from the challenges of life on life's terms. I introduce topics, and survivor's share their experience, strength and hope. We discuss useful tools that have helped us lighten the load, of our journey through recovery.


  More will be revealed! Tune in, stop in and call in. This is a "we" recovery program, because it is in the "we," that we find the new "me."


  We focus on the four A's of Recovery: Awareness, Acceptance, Action and Adaptation. This is a place for survivor's striving to become thrivers.


  The front half of show is a featured guest. to join us in the discussion. The second part of the show is Open Mic and some great Indy Music, sure to inspire!


  Host is Kim Justus, author of In a Flash: Miracles Here and Beyond found at www.inaflash.org & "Like" at www.facebook.com/inaflash.org and /braininjuryradio

 • 01:30

  Episode 2 - Vestlige Trynesnoge med Lasse Carlsen

  in Pets

  I denne Episode vil vi snakke Vestlige Trynesnoge med den mest erfarende i danmark inde for avl af denne art - Lasse Carlsen. 

  Vi vil komme ind på optimale forhold i fangeskab, og hvilken fremgangsmetode man skal gå, hvis man ønsker at prøve kræfter med opdræt.

 • 01:31

  "Utdanning"...Studie Kompetanse...Lærer barn og voksne det de trenger i livet?

  in Education

  Dagens program handler om utdanningsbegrepet. Vi snakker om det et barn lærer seg fra barnehagen, opp gjennom barneskolen, ungdomsskolen, videregående, universitet - og så eventuelt voksen undervisning. Utgangspunktet for diskusjonen bygger på en timelang film som avslører amerikanske forhold under "Common Core" Ecuation - drevet av det føderale i USA - også en korporasjon. I kontrast, måler jeg opp i mot pedagogiske metoder slik jeg kjenner de gjennom erfaringer med Nevro-lingvistisk Programmering, studier av det som er fremragende hos mennesker, den kreative prosessen og systemtenkning.


  Hvorvidt du tror du er "utdannet" henger sammen med noe annet du kan måle opp i mot. Programmet vil tilby en god analyse av kontrastene.  Her er en link til filmen som jeg synes er relevant. https://www.youtube.com/watch?v=gfInio1sLE0

 • 01:30

  Tiltak som øker selvstendighet - om å koble seg fra matrixen

  in Self Help

  Det er ingen lett eller enkel oppgae for den enkelte å gøre seg selvstendig i forhold til systemet vi kaller "Matrixen". Overspesialisering i samfunnet gjør at mange ikke har de mest grunnleggende ferdigheter å overleve eller berge seg gjennom en periode der butikken er rett og slett stenkt eller tom for varer. Hva gjør du med strøm, varme og mat - det er de umiddelbare behoene sett at du har tak over hodet. Vi snakker om de tingene vi vet fungerer ut fra egen erfaring og inkluderer avanserte former for dyrking av mat, nemlig hydroponi eller aquaponi anlegg.
   

 • 01:30

  Din og andres påtatt ansvar som "mor" eller "far"

  in Self Help

  Denne sendingen setter fokus på begrepet "OMSORG" i en utvidet og praktisk forstand. Vi vil berøre hvordan begrepet brukes også i forhold til STATSMAKTENS real rolle i en filosofisk, praktisk og juridisk forstand. Vi forsøker dermed også å definere begrepet "omsorgssvikt" i forhold til realiteter. Her vil vi bygge bro i mellom den private rollen som foreldre har ovenfor sine barn og den sivile eller offentlige rollen som Staten har ovenfor sine borgere. Her regner vi med å avkle noen antatte sannheter som brukes av folk flest og hvordan disse skaper krull for utfoldelsen av livet som voksen. Vi berører opphavet til begrep som "patriot" som bygges fra ordet "pater" som igjen har sitt opphav fra begrepet "far" - som igjen plasser borgeren i rollen som den som har ønske og behov for en "farsfigur" som tar ansvar.


  Vi håper og tror at programmet kan skape klarhet der det nå råder mye forvirring og uklar tenkning i forhold til oppdragelsesrollen alle foreldre påtar seg når de påtar seg rollen som foreldre og omsorgsmennesker også som "foster foreldre".

 • 00:30

  Moderne Demon Utdrivelse

  in Self Help

  De fleste har et fjernt forhold til ideen av å bli besatt av en demon. Det ligger litt utenfor hverdagens tankegods. Kveldens program har til hensikt å gjøre lytterene oppmerksomme på hvem som er og ikke er besatt og hva du kan gjøre med det. Det legges frem tungtveiende evidens for at mange er besatt uten å vite om det. Vi går gjennom de mange kjennetegn som finnes og vi tror du vil bli sjokkert. Forbered deg på noen dramatiske avsløringer!

 • 01:31

  Utvikling i parforhold... del 2

  in Self Help

  Denne sendingen bygger vidre på programmet vi hadde i siste sendingen. Vi fortsetter der vi slapp med å stille kritiske spørsmål til våre nærmeste relasjoner når vi sitter igjen med en blanding av smerte og glede. Vi forsøker å heve standarden på disse forholdene ut av middelmådighet og inn i det ekstraordinære med å forstå hva som fungerer for oss og hva som ikke tjener våre beste langsiktig interesser. Samtidig tar vi høyde for at det ikke finnes noen fasit svar for alle da personlig relasjoner er en form for skole i seg selv der læring gjennom prøving og feiling i forvirring ser ut til å være hoved temaet.