• INDIRIMBO ZINYURANYE MU KINYARWANDA

  in The Bible

  UYU MUNSI TWAHISEMO GUSHYIRAHO INDIRIMBO KUGIRA NGO TURIRIMBIRE UMWAMI WACU.


  IZINA RYE RYONYINE NI RYO RIKWIYE KUZAMURWA.


  UHORAHO NI WE UKWIYE GUHIMBAZWA NO KURAMYWA.


   


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:57

  TRINITE : DOCTRINE DIABOLIQUE

  in The Bible

  Daniel 11 / Esaïe 44 :6 / Apocalypse 1 :8 / Apocalypse 20 :1-7 / 1 Timothée 3 :16 / Hébreux 7 / Deutéronome 6 :4-9 / Colossiens 2 /Apocalypse 22 / Nombres 24 :7 / 2Pierre 1 :19 / Psaumes 16 / 1Timothée 3 :16 / Actes 2 :28 / 1Jean5 :20 / Jean17 :3 / 1Jean3 / Zacharie 14 / Esaïe9 :5 / Esaïe45 / Marc12 :28 / Luc24 :38-39 / Genèse2 :26 / 1Corinthiens8 / Apocalypse4 / Daniel7 :13 / Apocalypse5 / 1Timothée3 / Jean4 / 1Corinthiens15 / Genèse22 :15 / Hébreux6 :13 / Luc4 :14 / Jean16 :29


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE

  in The Bible

   


  1 Corinthiens 15 :52 / Tessaloniciens / 1 Tessaloniciens 5 :2-3 / 2 Pierre 3 :10 / Actes 17 :1-15 / Luc 17 :22-36 /


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:53

  MON ŒUVRE EST POUR LE ROI

  in The Bible

  Psaumes 45 / Jean 6 / Jacques 2 :19 / Ephésiens 4 :5 / Esaïe 45 :22-23


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 02:34

  L’EVANGILE DU ROYAUME PASTEURS REPENTEZ-VOUS

  in The Bible

  1Pierre2 :25 / Jean21 :15-17 / Romains5 :5 / 1Thessaloniciens2 / 1Pierre5 :1-4 / Jean10 :1-21 / Jean15 / Mathieu7 / Néhémie3 / Hébreux13 :12 / Galates6 :6 / Amos / Psaumes23 / Hébreux13 :17 / Psaumes122 / Mathieu18 :20 / 1Corinthiens12 :18-31 / Jean15 / 1Corinthiens1 :1-8 / Joel2 :32 / Romains10 / 2Corinthiens10 :18 / Jean4 :19-24 / Actes5 :28-29 / 1Corinthiens11 / 2Corinthiens6  


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 02:15

  L’EVANGILE DU ROYAUME

  in The Bible

  Jean 12 :24 / Actes 16 / Mathieu 6 :33 / Luc 17 :20 / Romains 6 / Ephésiens 2 / Ephésiens 4 / 1Pierre :9 / Apocalypse 1 /  Apocalypse 4 / Apocalypse 5 / Apocalypse 10 / Ephésiens 3 :13-18 / Ephésiens 4 :7-14 / Apocalypse 1 :18 / Daniel 2 :34-35 / Daniel 2 :40-45 / Esaïe 54 :2-3 / Actes 17 / Mathieu 22 :1-4 / Mathieu 20 :1 / Mathieu 25 :1 / 2 Corinthiens 5 :10


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:44

  LES DEUX COMMANDEMENTS SELON JESUS-CHRIST

  in The Bible

  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 02:02

  L'EVANGILE DU ROYAUME

  in The Bible

  Jean 12 :24 / Actes 16 / Mathieu 6 :33 / Luc 17 :20 / Romains 6 / Ephésiens 2 / Ephésiens 4 / 1Pierre :9 / Apocalypse 1 /  Apocalypse 4 / Apocalypse 5 / Apocalypse 10 / Ephésiens 3 :13-18 / Ephésiens 4 :7-14 / Apocalypse 1 :18 / Daniel 2 :34-35 / Daniel 2 :40-45 / Esaïe 54 :2-3 / Actes 17 / Mathieu 22 :1-4 / Mathieu 20 :1 / Mathieu 25 :1 / 2 Corinthiens 5 :10


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:37

  Twitegure kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, dusenge ubudasiba

  in The Bible

  Ibi bihe turimo ,ni ugushaka Imana mu bryo bwose, kuko uyishakanye umwete ayibona!


  Ibirangaza ni byinshi, ariko Tuzanesha mw'Izina rya Yesu

 • 02:00

  Amasengesho yo ku wa 02-07-2014. Imana iyabaheremo umugisha !

  in The Bible

  Twongeye kubaha umutumwa buri mu masnegesho yabaye ku wa 02-07-2014.


  Mufatanye natwe gufashwa nayo.


  Yesu ni Umwami w'abami, kandi agiye kugaruka!


  Dusenge tutagwa mu moshya

 • 01:06

  ''INGAMBA ZAGOMBAGA GUFATWA NYUMA Y'ITSEMBABWOKO''

  in The Bible

  Imana iduhane umugisha.

Results Per Page: 12 | 24 | 48
Loading...
Loading...