Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

 • 02:01

  Special sending with Guest Aage Nost

  in Lifestyle

  EQ VOICES har i denne sendingen med oss forfatteren og paranormal forsker Aage Nøst ( Aage Nost på Amerikansk) som er født og oppvokst i Steinkjær. Som 25 åring reiste han til USA for å følge sine drømmer om å bli pilot. Gjennom sine mange erfaringer som Flyinstruktør, Kommersiell pilot, Bedriftseier, Paranormal forsker, utgiver, student av sinnet, radio og TV Talk-show vert og produsent, og gjennom direkte sinn til sinn kontakt med universell bevissthet, har han lært mange av de "hemmeligheter" samfunnet og universet inneholder.
  Hans bok, Higher Conscious Thinking, and How to Access The Universal  Consciousness. Learn How To Expand The Power Of The Mind At Every Level of Existence har brakt oss sammen til en samtale for deling av hans kunnskap med oss.  Sendingen vil gå på Engelsk og Norsk. VELKOMMEN.

 • 02:00

  Har "Livets Håndbok" svarene på Psykologiens største gåter?

  in Psychology

  Livets håndbok ble gitt ut i 2007 av Kolofon forlag og tjener som hoved verket i en serie med tre bøker om bevissthet, samfunnet og livet. I dette programmet vil Ken Kjeldsen være den som stiller spøramål til Mike om bokens forhistorie, hvordan det ble til, om innholdet og dens relevans til den nye energien og samfunnsendringer som er på vei. Vi snakker også en del om de ulike modellene som brukes innen psykologi og psykiatri . og om hvordan Livets Håndbok løfter vitenskapen noen lysår inn i fremtiden.

 • 01:30

  Et liv i 2 verdner

  in Self Help

  Vi retter søkelyset på livets agenda og hvordan du, jeg og vi sammen kan finne svar på den spirituelle og fysiske bevissthet.  Hvordan ha kontakt med begge"verdner" for et liv i eksistensiell vitalitet og glede. Det er slik magien i livet vil være hos deg! VELKOMEN

 • 02:00

  Et alternativt perspektiv på "mental helse"

  in Health

  Jeg kjenner behovet for et program som setter fokus på hva det er som bestemmer kvaliteten av ditt indre og ytre livet sett fra et erfaringsgrunnlag med 25-år med tusenvis av klienter - med så å si hele spektret av mentale og emosjonelle plager. Mitt utgangspunkt i alle disse årene har vært at sinnet - tanker og følelser - alltid er årsaken til kvaliteten av de resultatene vi oppnår. I så måte er det aldri mental sykdom det er snakk om men et bevis på at sinnet fungerer helt perfekt, for å oppnå de resultatene en får.


  Klassisk medisinsk psykiatri og psykologi er program forpliktet til å følge vitenskapens materialistisk premiss som krever at vi tror at hjernen skaper bevissthet og at når hjernen er død, så forsvinner all bevissthet. Empirisk forskning har i mange år motbevist denne påstanden og det betyr at klassiske kilder for informasjon er bygget på fullstendig feilaktige premisser. Deres vitenskap er heller blitt en form for religion.


  Vi lever i en tid der menneskesinnet er utsatt for mange stressende utfordringer der samfunnets tendenser er å føre til en større og større grad av fragmentering, hvilket i seg selv er "schizofreni" per definisjon. Det er derfor ikke rart at de fleste sliter med å finne løsninger når de også blir fortalt at de ikke kan gjøre noe med sine egne tanker og følelser. Det påstår jeg er komplett bedrageri!

 • 02:01

  Spiritualitet og åndelighet

  in Spirituality

  Hvilken betydning og inflytelse har spiritualitet på menneskeheten og hva vil det bety om dette forsvinner. Vi oppfordrer lytterne til å dele sine meninger med oss i kveldens program rundt tema.
  En plante trenger ikke tro på fotosyntese for å være grønn.

 • 01:30

  UFO og ET - virkelighet eller fantasi?

  in Spirituality

  Mangel på bevis er ikke det samme som bevis på mangel på eksistens. UFO/ET spørsmålet er akkurat det samme som spørsmålene rundt reinkarnasjon og spiritualitet. Vi mener at det er slik det skal og MÅ være for å gi rom for utvikling av bevissthet gjennom selvdrevet nysgjerrighet og viljen til å undersøke slike spørsmål med et åpent sinn som et individuelt valg.
  Dette programmet tar for seg noe av evidensen vi vet om og hva konsekvensene av denne har å si for vår forståelse av oss selv, vår utvidet historie og vårt opphav i et langsiktig perspektiv.

 • 02:00

  En verden i transformasjon, synlig for alle

  in Self Help

  En ny verdensfilosofi tar form og er tydeligere enn noen gang tidligere i vårt gøobale samfunn. Dette er hva vi ser manifestere seg blandt alle verdens mennesker. En ny bevissthet og energi som det lenge har vært snakket om viser seg tydeligere og er åpenbart forståelig for større deler av menneskeheten. Programmet i denne sendingen vil trekke fram flere eksempler på den endringen menneskeheten opplever starten på for den kommende evolusjon i forståelsen av eksistens og bevissthet.
  Vi forsøker å gjøre det lett for deg å forstå hva det er som er essensielt og vesentlig opp i en hel del støy og propaganda som skaper forvirring.

 • 03:00

  Din magisk personlighet - høyere selvbevissthet

  in Spirituality

  Høyere selvbevissthet er ikke en del av den anerkjente psykologiske modellen selv i moderne tid. Likevel er det tusenvis av dokumenterte erfaringer som beviser at "noe" ekstra er tilstede og tilbyr de mest fortryllende løsninger til utfordringer når vi synes å trenge det mest.
  Noen kilder kaller denne delen av dine skjulte ressurser for din ”magisk personlighet”. Vi tenker å hjelpe lytteren med å stifte bekjentskap med denne ukjente delen av deg selv. Selv om du kjenner til den fra før, tror vi det er noe nytt her for de fleste.
  Vi påstår at den beste formen for ledelse kommer innenfra og ut. Det er faktisk også et kristent budskap, men det er vanligvis ikke forstått slik. Vi mener også at det er klare paralleller mellom det som kalles for den ”Hellige Ånden” og ”Høyere Selv Bevissthet”.
  Vi tror det blir en spennende tre timer med fokusert avmystifisering i løpet av programmet. Velkommen til deltakelse dersom du har noe du ønsker å dele.
   

 • 02:01

  Mirakler og Magi

  in Self Help

  Kveldens episode av Michaels Round Table Talk vil sette fokus på Mirakler, og magi i forhold til en antagelse om at dette er noe vi alle har i oss – opp mot religiøse og skeptiske antagelser om at det du ikke kan bevise er bare ”svevende engel prat”
  Det ligger religiøse og kulturelle tabuer over selve temaet. Vi tar for oss hvordan disse ble til og hvordan de hemmer oss fra å ta i bruk evner og egenskaper vi alle har men regulerer til noe mystisk, fjernt, ulogisk og følgelig upålitelig.
  Vi bygger selvfølgelig på temaet som var tidligere om drømmer og deres betydning. Dette er noe som berører storsamfunnet så vel som deg selv som individ. Når du ser på den globale politiske, økonomiske situasjonen kan du ikke annet enn å merke et sterk behov for umiddelbar harmonisering – en fredsøkonomisk erklæring, en retur til sans og samling for oss alle.
  Vi påstår at kollektiv bevissthet betyr mye og vi mener også at fokusert bevissthet over tid kan utøve det mange kaller magi og mirakler. Mange tusenvis av nordmenn og kvinner mener det samme og deltar i kollektive meditasjoner. Vi tar for oss også slike mønstringer av bevissthet som ønsker kollektive mål og hva det gjør på virkeligheten direkte så vel som på nivåer vi enda ikke kan måle fysisk.
  Vi utfordrer tabuene fra religiøs hold om at bare enkelte er i stand til eller har lov og rett til å inkludere det mange kaller magi inn i livet. Vi ser ingen grenser. Gjør du det?
  Showet varer to timer med muligheter for en time overtid.

 • 02:01

  G.U.R.U. med Frank-Thomas

  in Radio

  Et webradio program med undringer over; transformasjon, bevisthet, kraft, energi -og det å være undreveis som kropp/sinn/ånd på denne planeten - Gaia / Moder Jord / Jorden. I denne sendingen blir det bla. innslag om Vardeteatret AS i Oslo sitt Sør Afrika engasjement, med forgreininger inn til Pollsmoor Maximum Security Prison, hvor Nelson Mandela satt i sin tid. Og intervju med Ulrik Heger - "I hans debutbok viser Heger oss en verden som ikke er kald, materialistisk og logisk, men tvert i mot magisk!" - om; kvantefysikk og bevissthet.

Join Host Live Chats