Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

 • 01:30

  Din og andres påtatt ansvar som "mor" eller "far"

  in Self Help

  Denne sendingen setter fokus på begrepet "OMSORG" i en utvidet og praktisk forstand. Vi vil berøre hvordan begrepet brukes også i forhold til STATSMAKTENS real rolle i en filosofisk, praktisk og juridisk forstand. Vi forsøker dermed også å definere begrepet "omsorgssvikt" i forhold til realiteter. Her vil vi bygge bro i mellom den private rollen som foreldre har ovenfor sine barn og den sivile eller offentlige rollen som Staten har ovenfor sine borgere. Her regner vi med å avkle noen antatte sannheter som brukes av folk flest og hvordan disse skaper krull for utfoldelsen av livet som voksen. Vi berører opphavet til begrep som "patriot" som bygges fra ordet "pater" som igjen har sitt opphav fra begrepet "far" - som igjen plasser borgeren i rollen som den som har ønske og behov for en "farsfigur" som tar ansvar.


  Vi håper og tror at programmet kan skape klarhet der det nå råder mye forvirring og uklar tenkning i forhold til oppdragelsesrollen alle foreldre påtar seg når de påtar seg rollen som foreldre og omsorgsmennesker også som "foster foreldre".

 • 01:31

  Veien til Essens - fra falsk personlighet til realisert sjel

  in Self Help

  Ken og Mike har en dialog om forskjellen mellom den juridiske fiksjonen, den juridiske personen, den naturlige personen, natural law, illusjonen bygget på språk. virkeligheten bygget på sanser, om å tre ute av illusjon med tanker, følelser og handlinger i samsvar under ansvar og myndighet, om å avhypnotisere politikere, om å si adjø til frykten, om å bli alt det du kan bli.

 • 01:31

  Utvikling i parforhold... del 2

  in Self Help

  Denne sendingen bygger vidre på programmet vi hadde i siste sendingen. Vi fortsetter der vi slapp med å stille kritiske spørsmål til våre nærmeste relasjoner når vi sitter igjen med en blanding av smerte og glede. Vi forsøker å heve standarden på disse forholdene ut av middelmådighet og inn i det ekstraordinære med å forstå hva som fungerer for oss og hva som ikke tjener våre beste langsiktig interesser. Samtidig tar vi høyde for at det ikke finnes noen fasit svar for alle da personlig relasjoner er en form for skole i seg selv der læring gjennom prøving og feiling i forvirring ser ut til å være hoved temaet.

 • 01:31

  Hvilken vei vil du gå i fremtiden?

  in Self Help

  Norske sendinger starter opp igjen etter sommeren. I kevld vil vi snakke om situasjonen slik vi ser den i dag, vi gir en oppsummering av hva vi har gjort hittil og veien vi akter å gå fremover med større endringer og mange spennende beslutninger som har blitt tatt.
  Mye av praten i kveld vil også handle om de oppdagelsene vi har gjort i den siste tiden som tilbyr løsninger som vi tror enkelte av våre lyttere er veldig moden til å tenke seg hvis de føler seg trukket til selvstendighet og frihet.
  Vet du hvor mye ditt samtykke har blitt manipulert?

 • 02:00

  Svindel og Bedrageri som din virkelighet

  in Current Events

  Den kollektive formidlingen av vår historie, opphavet til religion, lovene, penger, autoritet og myndighet så vel som ansvar og konsekvensene av dine handlinger er nøkkelordene for kveldens program. Vi vil forsøk å vise hvordan gamle sannheter er nå i fritt fall og hva det betyr for deg.

 • 00:46

  Heal My Voice Sweden - Världens Barn - Maria Sundstedt

  in Self Help

  www.healmyvoicesweden.com
  I detta program möter vi Maria Sundstedt, Regionssamordnare för Världens Barn, Kranskommunerna till Göteborg.
  Programledare: Marie Ek Lipanovska
  Gäst: Carina Halvardsson
  Kampanjen Världens Barn syftar till att hjälpa barn runt om världen, de barn som varje dag tvingas vakna upp till en svår och utsatt vardag.
  Världens Barn kampanjen är den största insamlingskampanjen i Sverige. Kampanjen är ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och 21 biståndsorganisationer så som Rädda Barnen, Unicef, LIONS, IOGT-NTO etc. Liksom tidigare år är Världens Barn-insamlingens mål att hjälpa utsatta barn i världen till liv, utbildning, hälsa och en värdig framtid. Metoden är hjälp till självhjälp.
  De barn som organisationerna kommer i kontakt med lever ofta under svåra förhållanden. Det kan handla om fattigdom, svält, barnprostitution, militära verksamheter, barnarbete, bortgifte, efterverkningar av könsstympning och även livshotande sjukdomar.
  Världens Barn finns på Twitter, facebook och www.varldensbarn.se
  Vid frågor vänligen kontakta Regionssamordnare för Världens Barn, Kranskommunerna till Göteborg;
  Maria Sundstedt 0731-527256 maria.sundstedt@varldensbarn.se

 • 01:31

  Personligheten din, den levende døde?

  in Self Help

  Vi går i dybden på meningen bak ordene vi bruker i hverdagen som igjen skaper antagelser som styrer våre liv. Vi tar en titt på hva ordbøkene sier om røttene til begrepene og avslører en virkelighet som mange aldri har tenkt over. Vi er dypt inn i det O-kulte som florerer i vårt "Kult-urliv der ordene bærer skjulte meninger som skaper total forvirring og kognativ dissonans.
  Vi snakker om forskjellen mellom personligheten og essens.

 • 00:22

  Nätverkande i sociala medier

  in Writing

  Beteendevetaren och karriärcoachen Nina Jansdotter har skrivit ett antal böcker om personlig utveckling och karriärutveckling och är extremt aktiv skribent på sociala medier – speciellt på Facebook där hon har ett av de största nätverken i landet. I denna intervju berättar hon om nätverkande i sociala medier.

 • 00:28

  Falska profiler på Facebook

  in Writing

  Beteendevetaren och karriärcoachen Nina Jansdotter har skrivit ett antal böcker om personlig utveckling och karriärutveckling och är extremt aktiv skribent på sociala medier – speciellt på Facebook där hon har ett av de största nätverken i landet. I denna intervju berättar hon om hur du känner igen fejkprofiler på Facebook.

 • 00:30

  Få fart på din gillasida

  in Writing

  Beteendevetaren och karriärcoachen Nina Jansdotter har skrivit ett antal böcker om personlig utveckling och karriärutveckling och är extremt aktiv skribent på sociala medier – speciellt på Facebook där hon har ett av de största nätverken i landet. I denna intervju berättar hon om hur du får fart på din gillasida på Facebook.

 • 00:29

  Stärk ditt personliga varumärke

  in Writing

  Petra Ariton intervjuar beteendevetaren och karriärcoachen Nina Jansdotter. Nina har skrivit ett antal böcker om personlig utveckling och karriärutveckling och är extremt aktiv skribent på sociala medier – speciellt på Facebook där hon har ett av de största nätverken i landet.