Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Upcoming Broadcasts

Zoo siab tos txais peb cov ntseeg los mloog Dr. Tsav Nyiaj Kwm cov lus

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show: Christian Music and Entertainment.

Cov Hluas vs. Cov Laus. Tsis txhob hnov qab nawj, hmo no kuv yuav tham ib nqe lus mam zoo tshaj rau peb mloog.

MUSIC AND BUSINESS ADVERTISEMENT

Do not miss my show tonight on Hmong Oshkosh Labor Day Event 2012. Many good thngs to share with you all.

Listen to Pao Lee Talk Show: Christian Discussion music and Entertainment.

Listen to Pao Lee Talk Show: Entertainment and Advertisement for Business.

Listen to Pao Lee talkshow: Christian Discussion music and Entertainment.

Thaj Chaw Tua Neeg (Killing Field).

I and Richard traveled to many parts of the countries, we witnessed many things that we are really concerned about, that is our kids. Our kids are behind many minority groups in many ways such leadership, education and economy in the... more

Listen to Pao Lee Talk Show: Entertainment as August 23, 2012.

Comments

 comments