Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Zoo siab tos txais nej los mloog cov XF. hu nkauj rau hnub no thov vajtswv foom koob hmoov rau txhua tus XF.....

Victor Talkshow.

Listen to Pao Lee Talk Show.; Entertainemt as 10/18/2012

Billy Xiong, Producer of the Opposite Blood, will be LIVE discussed on his newly movie 'THE OPPOSITE BLOOD' will be shown at Carmike Theater, Carmike Oakdale Staduim 20, 1188 Helmo Ave North, Oakdale, MN 55128 on October... more

Listen to Pao Lee Talk Show, hais txog kev ntiab dab thiab cov neeg ray dab....

Victor Talkshow on Hmong La Crosse New Year 2012.

Listen to pao Lee Talk Show: Entertainment as 10/11/2012

Listen to Pao Lee Talk Show: Growing Old Together.............as 10/06/2012

Growing old together.

Listen to Pao Lee Talkshow: Enterainnemt Debut Program....9:00 Am to 10:00am

Comments

 comments