Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Victor Talkshow live tonight with Her Ka from Oregon on Lub Neej Menyuam Ntsuag.

Listen to Pao Lee talk show; mloog nkauj thiab tshaj tawm kev lag luam hnub no 2/7/2013

Listen to Pao Lee Talk show; Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus qhuab qhia( 10 tug sawm sij qhib cov neeg yexus lub neej...)

Listen to pao lee talkshow; Mloog nkauj thiab tshaj tawm kev lag luam rau hnub no...

Listen to Pao Lee Talk show; Mloog Dr.Txawj Teev Vaj cov lus qhuab qhia haistias ( Npaj kom Txhij...)

Tig Los Mloog Victor Talk Show Hmo No - Lawyer Shawn X Thoj Tham Txog Txojcai Sib Nrauj Hauv Xeev Wisconsin Rau Hmoob 18 Xeem Lub Rooj Kawm Ua Ib Tug Mediator 1.26.13.

Lis ten to Pao Lee talkshow; mloog nkauj thiab kev lag luam nyob rau hnub no ...

Teeb meem hais txog riam phom thiab txoj kevcai. Email me your thoughts about gun issue.

Listen to Pao Lee talk show; Lus tshaj tawm thiab mloog nkauj txhawb zog thaum muaj kev nyuab siab...

Victor Talkshow Live Tonight From Milwaukee on Hmoob Lub 30. My Guest Show Tonight Is Yer Yang, Vice President of 18 Xeem.

Comments

 comments