Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Upcoming Broadcasts

Debate between the Presidential Candidates for the Hmong 18 Council of Wisconsin; Mr. Nao Vai Yang, Mr. Blia Yao Lo, and Mr. Xou Khang.
Reminder Edit Reminder

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xf. Vam Txoov Li- zaj lus qhuab qhia txog Niam Txiv lub neej tseem ciaj sia nyob hauv ntiajteb no, zoo heev li nco ntsoov los mloog

I am going to America. Where is America? Kuv mus Asmiskas. Asmikas nyob qhov twg? Keeb kwm kuv mus Asmiskas thiab teb chaws Asmiskas no nws nyob rau sab ntuj twg, qhov twg, nws zoo li cas, ntuj ceeb tsheej?

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog nkauj los ntawm sab kev ntseeg yexus

40 Xyoo Rau 05.14.15 Hmoob Nplog Poob Teb Chaws Poob Hwj Chim, Hnub No Hmoob Nplog Nyob Licas? Muab Tig Rov Mus Saib 05.14.75 Rau Hnub No Koj Nyob Licas Lawm Xwb?

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm hauv zos st.paul thiab mloog nkauj

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog kev sib tham txog Hmoob lub neej KEV TXHAWJ XEEB yuav ua li cas

Listen to Pao Lee Talk Show. Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj , zaj lus hais tias KOJ PUAS CIA SIAB TAU RAU VAJTSWV

Hmoob Lub Neej Tom Qab Tsis Muaj Nais Phoos Vaj Pov Lawm ho zoo li cas? Hmo No Victor Vaj Insight Yuav Coj Nej Mus Mloog Xaiv Lis Thoj Tham Tias Raws Li Nws Pom Hmoob Lub Neej Tom Qab Tsis Muaj GVP Lawm Hmoob... more

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm los ntawm Hmoob cov Nom Tswv rau July 3, 2014, muaj ntau yam koj yuav kawm tau rau hnub no tseem ceeb heev ..

Lis ten to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm los ntawm Rooj Sab Laj txwm xyoo 6-30 to 7-3-2014 nyob rau Kansas City .

Comments

 comments