Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Mloog Pao Lee kev sib tham thiab kev lom zem

Mloog Pov Lis Kev sib tham txog hmoob New Year 2015-16 Happy Thanksgiving Day

Mloog PovLi kev sib tham txog sab kev ntseeg yexu

Mloog Pov Lis kev sib tham txog sab kev ntseeg yexus thiab thov vajtswv pab rau cov neeg nyob txawv tebchaws. Los ntawm XH. Tshajmoo Hawj nyob MN.

Thov vajtswv paub rau peb haiv neeg hmoob nyob txawv tebchaws.

Mloog kev sib tham txog lub tshuaj hmoov tshauv (Micro-Z .Zeolite ) pab tau peb hmoob tej kev mob zoo li cas

Mloog Pov Lis kev tham txog st.paul hmong alliance church lub 40 xyoo concert 11-14-2015

Mloog Pov Li kev sib tham thiab mloog nkauj rau hnub no

Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus qhia txog tias Xoom Xaim yuav pab tau peb li cas.

testing

Comments

 comments