Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Victor Vaj Insight Podcast Talk Show

Mloog kev sib tham txog xyoo no kev ua si rau July 4, 2015 nyob rau hauv Xeev MN.

Zoo siab tos txais peb cov ntseeg los mloog Dr. Tsav Nyiaj Kwm cov lus

Victor Vaj Insight Podcast Talk Show on 40 Hmoob refugee to United States and many parts of the World.

Zoo siab tos txais koj los mloog zaj dab neeg hais txog Hmoob July 4, txij li xyoo 1976 los txog rau hnub no.

Zoo siab tos txas koj los mloog kev sib tham txog rooj sab laj txwm xyoo 2015 nyob Xeev MN. Rau sab kev ntseeg yexus.

Zoo siab tos txais nej los mloog zaj lus qhuab qhia tias Ther Perfect Father, yog Dr. Nyaj Looj Yaj , ua tus qhia kuv cia siab tias yuav txhawb peb txhua tus ua tseem muaj txiv lub neej no.

Victor Vaj Insight Podcast Talk Show.

Mloog Pao Lee kev sib tham txog July 4, 2015 . hauv st,paul ,mn

Mloog kev qhuab qhia los ntawm Dr. Txawj Teev Vaj - Father's Day (Leej Txiv Hnub)

Comments

 comments