Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Mloog Pov Lis Kev sib tham txog Hmoob lub tsiab 30, nyob rau Arkansas rau 10-31-to- 11-1-2015

Mloog Pov Lis kev sib tham rau sab kev ntseeg yexus, ( Chai Yang)

Mloog Pov Lis, kev sib tham txog tsev neeg Hmoob Faj nyob MN, lub xyoo tshiab lub 10-10 - 2015

Mloog Pov Li kev sib tham hais txog hmoob minnesota

Mloog Pao Lee kev sib tham txog sab kev ntseeg los ntawm XH. Tshajmoo Hawj ( vajtswv lub tebchaws)

Zoo siab tos txais koj los mloog Pao Lee Talk Show: Hmoob Tebchaws puas mauj tseeb los cua?

puas cia siab tau rau tej khoom ua yus muaj hauv ntiajteb no

Mloog kev sib tham nrog rau XH.Tshajmoo Hawj, ( Kev ntseeg tseem ceeb li cas rau peb hmoob)

Mloog nkauj sab kev ntseeg yexus

Zoo siab txais tos peb txhua tus los mloog Pao Lee Talk Show ntawm suabhmong xov tooj cua hnub no 9-17-2015

Comments

 comments