Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Los peb mloog xov xwm nyob hauv xeev MN, tias muaj dabtsi pab tau rau hmoob

Mloog KX. Ntxoov LIs Yaj cov lus hnub no hais txog hnub yexus sawv rov los

Victor Vaj Insight Podcast Show Live Tonight 8:00 PM

Mloog Dr. Txawj Teev Vaj , cov lus qhia txog tes dej num ua yog Vajtswv Hu, cia siab tias koj yuav kawm tau ntau yam pab koj lub neej thiab txhawb zog rau koj tus kheej hnub no.

Mloog kev sib tham txog July 4, 2015 nyob rau hauv xeev MN, tseem ceeb heev yuav tau los mloog nej thiaj li paub nawj.

Mloog XH. Vam Txoov Lis cov lus qhia tias -tub ntxhais hluas lub neej

Mloog nkauj thab kev lom zem

Los mloog Dr. Nyaj Looj Yaj, hais txog LONEY ,

Victor Vaj Insight Podcast Show Live Tonight at 8:30 PM.

Mloog nkauj sab kev ntseeg yexus hnub no

Comments

 comments