Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

United States, EnglishCurrent Events

Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

01:11

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm hauv zos ntxaib
01:26

Listen to Pao Lee Talk Show: Dr.Nyaj Looj Yaj - Qee Yam Nej Hnov Tsis Tseeb los ntawv sab kev ntseeg yexus,
01:36

Listen to Pao Lee Talk Show: Kev ntseeg Vajtswv puas pab tau peb haiv hmoob li cas, Los ntawm pawg ntseeg muaj lub npe hu tias Love inn Family Connection.
01:45

Listen to Pao Lee talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm
01:29

Mloog Pao Lee Talk Show: KX, Ntxoov Lis Yaj - zaj lus tias ( ua tswv cuab pab lwm tus ) ho zoo li cas rau hauv koj pawg ntseeg.
00:19

Luav Tsis Pw Luav Qub Zeg-Hmoob Lub Neej Tsis Nyob Li Qub Lawm. Hnub no pom tseeb lawm tias, Hmoob lub neej tsis nyob li qub, thaum ub Hmoob hais tias kev sib hlub yog kev sib pab, koj pub kuv noj kuv pub koj haus, koj hwm... more
01:09

Listen to Pao Lee Talk Show: mloog pov L.Kev tshaj tawm hnub no
01:10

Listen to Pao Lee Talk show: Hlub Hauv Nkaub Siab from Kansas Ciity
01:21

Zoo Siab Hnub Kev Sib Hlub-Happy Valentine Day
02:00

Mloog Pao Lee Talk Show: los ntawm sab kev ntseeg yexus thiab kev qhuab qhia los ntawm KX.Ntxoov Li Yaj - lub ntsiab lus hu tias ( ua ib tug tswv cuab

Comments

 comments