Michaels Round Table Talk

The Bridge Over Troubled Waters

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
From the "Oh-zone" of science and philosophy we explore extraordinary innovative solutions to higher personal and social potential, the end to economic warfare and the beginning of an era of peace and vitality.

On-Demand Episodes

De fleste har et fjernt forhold til ideen av å bli besatt av en demon. Det ligger litt utenfor hverdagens tankegods. Kveldens program har til hensikt å gjøre lytterene oppmerksomme på hvem som er og ikke er besatt... more

Filosofi er oftest betraktet som høyt svevende og lite praktisk for folk flest. Vi stiller spørsmål om ikke det faktisk ikke er omvendt - at filosofi er helt nødvendig for å ikke fortape seg i livets forvirrende tilbud av... more

Vi har blitt fortalt at konkurransedyktighet gjør allting bedre, men er det faktisk sant? Vi ser hvordan ideen om konkurranse faktisk tvinger frem resultater som er langt under det de kunne være. Er du tjent med å revurdere... more

Ken og Mike har en dialog om forskjellen mellom den juridiske fiksjonen, den juridiske personen, den naturlige personen, natural law, illusjonen bygget på språk. virkeligheten bygget på sanser, om å tre ute av illusjon... more

I denne sendingen har Ken og Mike med Ingun Sigurdsdatter i studioet for å sette ord på den prosessen hun har engasjert seg i for å komme fri fra statsmaktens grep, hva hun har oppdaget og erfart hittil. Diskusjonen kommer... more

Denne sendingen vil handle om de ulike aspektene av å leve i et samfunn som i økende grad er polarisert og i konflikt med hverandre. Vi tror og oppfatter at forutsigbarhet i livet er underlagt store utfordringer. Samtidig er vi... more

Om du prøver å hjelpe egget klekke til en kylling er alt du kan gjøre er å tilby et hensiktsmessig miljø for kyllingens levevilkår. Om du hjelper til med å åpne egget, vil kyllingen... more

Denne sendingen bygger vidre på programmet vi hadde i siste sendingen. Vi fortsetter der vi slapp med å stille kritiske spørsmål til våre nærmeste relasjoner når vi sitter igjen med en blanding av... more

Kveldens program tar for seg et filosofisk og praktisk tilnærming til begrepet "intime forhold" på godt og vondt. Vi vil berøre de mønstre alle kjenner til i våre forsøk på å skape harmoni og... more

Om du er konfliktsky, lider av konflikt vegring, misliker å inngå kompromisser og søker gode løsninger til konflikter store og små, vil du finne programmet nyttig for deg. Vil ber deg ta frem penn og... more
Show Extras

Comments

 comments