Michaels Round Table Talk

The Bridge Over Troubled Waters

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
From the "Oh-zone" of science and philosophy we explore extraordinary innovative solutions to higher personal and social potential, the end to economic warfare and the beginning of an era of peace and vitality.

On-Demand Episodes

Vi retter søkelyset på livets agenda og hvordan du, jeg og vi sammen kan finne svar på den spirituelle og fysiske bevissthet. Hvordan ha kontakt med begge"verdner" for et liv i eksistensiell vitalitet og glede. Det er slik... more

De fleste mennesker har begynt å forstå at noe er alvorlig galt med samfunnet, men de er ute av stand til å sette fingeren på dets årsak og langt mindre se inn i fremtiden for å forstå hvilken... more

You are most likely aware that there is something seriously wrong with the world in which you live. Not only are our infrastructures proving themselves to be unsustainable at all levels, we have a system of corporations of all sizes that... more

Psykologi og psykiatri henter sine modeller om menneskets psykologi fra materialismens antagelser. Det vil si at hjernen din er opphavet til din bevissthet. Når hjernen dø - så forsvinner all opplevelse. Omfattende... more

Vi har bedt om tilbakemelding fra våre lyttere og de har kommet i tur og orden. Vi tar disse på alvor og forsøker å lager bruer av forståelse der enkelte ramler av lasset. Utfordringen tar vi på strak... more

Divine Intervention - eller Guddommelig intervensjon sies å være den eneste kraften som kan stoppe den galskapen som menneskeheten utsettes for av de korporative kreftene som vil holde menneskeheten som slaver for... more

Siste programmet ble avkortet på grunn av tekniske problemer. Da var temaet om konkurranseånden som fanden som plager Jordens befolkningen. Vi deler med lyttere det vi har sanket om tilbakemeldinger fra... more

De fleste har et fjernt forhold til ideen av å bli besatt av en demon. Det ligger litt utenfor hverdagens tankegods. Kveldens program har til hensikt å gjøre lytterene oppmerksomme på hvem som er og ikke er besatt... more

Filosofi er oftest betraktet som høyt svevende og lite praktisk for folk flest. Vi stiller spørsmål om ikke det faktisk ikke er omvendt - at filosofi er helt nødvendig for å ikke fortape seg i livets forvirrende tilbud av... more

Vi har blitt fortalt at konkurransedyktighet gjør allting bedre, men er det faktisk sant? Vi ser hvordan ideen om konkurranse faktisk tvinger frem resultater som er langt under det de kunne være. Er du tjent med å revurdere... more
Show Extras

Comments

 comments