Utvikling i parforhold... del 2

Broadcast in Self Help

Call in to speak with the host

(347) 857-3415

h:425597
s:6083965
archived
Michaels Round Table Talk

Michaels Round Table Talk

×  

Follow This Show

If you liked this show, you should follow Michaels Round Table Talk.

Denne sendingen bygger vidre på programmet vi hadde i siste sendingen. Vi fortsetter der vi slapp med å stille kritiske spørsmål til våre nærmeste relasjoner når vi sitter igjen med en blanding av smerte og glede. Vi forsøker å heve standarden på disse forholdene ut av middelmådighet og inn i det ekstraordinære med å forstå hva som fungerer for oss og hva som ikke tjener våre beste langsiktig interesser. Samtidig tar vi høyde for at det ikke finnes noen fasit svar for alle da personlig relasjoner er en form for skole i seg selv der læring gjennom prøving og feiling i forvirring ser ut til å være hoved temaet.

Comments

 comments