The Bridge Over Troubled Waters

Oppløsningen av samhold i samfunnet

Michaels Round Table Talk

Michaels Round Table Talk

Call in to speak with the host

(347) 857-3415

Dagsferske nyhetsoverskrifter bærer preg av et samfunn som går oppp i limingen. Vi opplever drap på offentlig bussruter, ran av barn på gaten for mobiltelefoner, voldtekter, drap, organisert kriminell omsetning av tyvegods, overgrep på barn og familier i et media som ellers er preget av innholdsløs underholdning og like innholdsløs seksualitet.

Vi snakker i dag om hvordan denne formen for samfunn er en del av politikken som kalles "Del og Hersk", hva det leder til, hvem som står bak og hvordan du kan gjøre stå i mot å bli forført inn i et hjørne av slike begivenheter.

Tags:
Del og Hersk
samfunnsmanipulasjon
media makt
hjelp til avhenghighet
samhold
Broadcast in Current Events
h:425597
s:5657503
archived

Comments

 comments