AV Travel

AV Travel

×  

Follow This Show

If you liked this show, you should follow AV Travel.

Chương Trình Cuối Năm 2013

  Broadcast in Travel

Call in to speak with the host

(347) 934-0307

Chuong trình cuoi nam 2013:
- Nhu mot loi chia tay, tien biet nhac si Viet Dzung.
- Nen thi ca Viet Nam trong mùa Le Giáng Sinh dã mat di 2 nguoi: Nhac Si Viet Dzung và nhac si Huynh Anh.
- Cùng Quynh Nhu tìm ve voi phong tuc tang quà Giáng Sinh và Nam Moi.
- Hoàng Linh tu Budapest voi món an mùa Giáng Sinh và Nam Moi. Xúp cá chép "dac san" cua Hungary.
- Nhà báo Ðo Thông Minh gioi thieu ve hành trình tours di Nhat Ban mùa xuân 2014.
- Nhân mùa Giáng Sinh cùng Viet Hùng tìm ve quê huong cua ban nhac Ave Maria cua F. Schubert

Tags:
Viet Dzung
Huynh Anh
Nguyen Ngoc Hung Dung
Tien Biet Viet Dzung
Vietnamese Singer Viet Dzung
Nhac Si Huynh Anh
Mua Rung
Kiem Cam Ca
Loi Kinh Dem
Mot Chut Qua Cho Que Huong
h:335249
s:5867739
archived

Comments

 comments